Petr Zwinger
Foto ukázky vlastní tvorby:
Petr je doma venku