Jiří Pátek

 

nar:13.11.1976 Kraslice

Pochází ze starého houslařského rodu Eberlů ze Saského Adorfu.

 

Absolvent Odborné houslařské školy v Lubech u Chebu a Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.

V rámci studia na houslařské škole se intenzivně věnoval barokní hudbě.

 

  V roce 1996 absolvoval stáž u mistra houslaře Aloise Šibala. V následujícím roce začal na škole v Lubech působit jako vyučující mistr odborného předmětu uměleckořemeslná výroba a stavba smyčcových hudebních nástrojů. Po přemístění školy do Chebu vyučuje také odborné předměty dějiny hudby a akustiku.

 

  V roce 2000 - 2003 byl na další stáži u mistra houslaře Arpáda Šiváka, kde postavil svůj první mistrovský nástroj;(housle - model Stradivari 1720). Do roku 2009 postavil samostatně 13 houslí a jednu violu. Věnuje se i opravám smyčcových hudebních nástrojů.  Je zároveň sběratelem starých dobových reálií a fotografií ze starého Schoenbachu-Lubů. Zajímá se o historii a tradice hudebního nástrojařství na Lubsku a Kraslicku. Pořádá výstavy o historii starých Lubů s odbornými přednáškami.

 

  V roce 1999 si otevřel svůj druhý vlastní atelier v chebském Špalíčku na náměstí Krále Jiřího, kde působí dodnes; aktivně spolupracuje s firmou Atelier Saldo v Lubech, která vyrábí koncertní mistrovské smyčce.

Foto ukázky vlastní tvorby:
Jiří v atelieruZlaté ruce