. . . . o budoucích aktivitách AČR

 

 

 


AKTUÁLNÍ INFORMACE o akcích v roce 2015

Nejnovější:

Výstava fotografií Petra Zeleného a objektů Arnolda Nowaka

"ZTRACENI V INVENCI"

Vernisáž dne:13.6.2015 v Trstěnicích u Litomyšle - komunitní centrum

 

  klubovou prémii AČR, knihu"NEJISTÁ identita" od Arnolda Nowaka lze zakoupit na vernisáži výstavy fotografií v Trstěnicích dne:13.6.2015 nebo na tel:724 500 369 nebo 461 634 193

 

SETKÁNÍ KLUBU PŘÁTEL PETRA KAFKY v Čeřenicích; termín bude teprve určen

Hlavním motivem setkání je zprovoznění kovárny a výroba prvního kusu kování.

 

 

 

 

Rezervujte si prosím termín 6.září 2015 pro akci BENEFIČNÍ KONCERT , který se bude konat v Praze(místo bude určeno) Jedná se o realizaci charitní činnosti za účelem podpory AČR, ale také některých konkrétních tvůrčích aktivit.  Podrobnější specifikace využití výtěžku bude vyhlášena na místě.

Začátek v 17 h; během odpoledne a večera vystoupí různé hudební skupiny a jednotlivci..... Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na vaší účast.

 

 


( bod č. 5 progr.1.VH )

 

Kromě zvýšení statutu Mistrovské školy os Rudolfinea, která je již pod záštitou Akademie řemesel Hospodářské komory ČR a která by měla být naším hlavním společným útočištěm, bychom se také měli snažit napomáhat realizaci projektu pravidelných bienále výstav řemeslníků, které by byly motivovány cenami:

MISTR ROKU - udělení ceny za nejlepší řemeslné dílo roku, doprovázené symbolickým finančním ohodnocením ve výši padesátitisíc korun.

: CENA WILLIAMA MORRISE - udělení ceny za příkladnou mnoholetou práci v oboru a za zásluhy v boji s globalizací, (časové a mentální investice do organizování, realizování a legalizování projektů, týkajících se autorizovaného způsobu řemeslné výroby) doprovázená symbolickým finančním ohodnocením ve výši jednostotitisíc korun; uděleno vždy na bienále jednou za dva roky jednomu abonentovi.

: CENA REPUBLIKY - zvláštní cena za celoživotní práci věnovanou ochraně a produkci uměleckých řemesel; ocenění a kompenzace za dlouhodobé setrvávání v dobrovolných neplacených funkcích příslušných neziskových organizací; za organizování a budování studijních možností pro příští generace; za organizování výstav a jejich propagaci v mediích; cena za věrnost řemeslu a české republice, doprovázená symbolickým finančním ohodnocením ve výši třistatisíckorun; udělena po vyhlášené čtyřleté čekací výběrové lhůtě a roční kandidatuře (jednou za pět let) jednomu kandidátovi.

Další aktivitou AČR by měla být vlastní přednášková činnost na různých školách uměleckořemeslného typu nebo účast v odborných komisích, pořádání sympozií, seminářů, malých výstav, kurzů a podobných naučných i propagačních aktivit pro studenty i veřejnost vč.vydávání katalogů a odborného časopisu ATELIER ČESKÉ RUCE.

Hlavním záměrem spolupráce asociací by mělo být udržení tradice bienále uměleckých řemesel a jeho hmotného zajištění vytvořením principu obnovitelnosti periodickými dotacemi ze strukturálních fondů EU a výchovou nových aktivistů. Výsledkem takového snažení by potom mohlo být dlouhodobé udržení fenoménu kvalitního řemesla, které se dá uplatnit při záchraně národních kulturních památek.

 

Za tímto účelem bychom si měli naznačit hlavní body postupu:

 

1/ Zvolit a vyslat minimálně dvě osoby na školení pro práci na projektech a implementačních dokumentech (nemusí být členy AČR); lze tudíž také oslovit jednu již erudovanou osobu.

2/ Vypracovat zadání těchto projektů a kontaktovat příslušnou fundraisingovou agenturu

3/ Oslovit a sehnat sponzory na pokrytí předepsaných % finanční účasti na realizaci

4/ V případě zajištění prvních tří bodů zvolit profesionální organizaci na vypracování vl.projektu

5/ Zajistit právní dohled

6/ Připravit materiály pro publicitu a medializovat záměr

7/ Archivovat veškeré materiály - dokumenty a některé použít na webové stránky AČR nebo RUDOLFINEA

8/ Monitorovat činnost a její transparentnost