SOUKROMÁ  MISTROVSKÁ  ŠKOLA

výuka původních truhlářských technologií a restaurování dřevěných objektů

 

pouze pro studenty absolventy učňovských škol nebo středních škol příbuzných oborů starší 18ti let nebo absolventy kurzů téže školy; podrobnější informace na tel.č:724500369

 

  

Systém výuky - obecně:

1/   Týden teorie,týden praxe

2/   V jednom školním roce 2 semestry,1 klauzurní práce (zápočty,indexy)

3/   Studium lze kdykoliv přerušit nebo ukončit vždy po absolvování jednoho semestru (4 měsíce)

      a opět obnovit po písemné dohodě

4/   Jednoleté nebo dvouleté studium se skládá z příslušného počtu semestrů

5/   Datum talentových zkoušek a písemných přijímacích testů lze stanovit individuálně dohodou

6/   Škola pořádá přípravné kurzy

 

Umělecké a řemeslné zaměření školy

Škola je orientována především na zpracování dřeva původními truhlářskými konstrukčními technologiemi a řezbářskými technologiemi zdobení s návazností na spolupráci s dalšími řemeslníky a jejich ruční výrobou související se zdobením nábytku např.kováři, pasíři, vitrážisti, pozlacovači a další.

Učební osnovy školy jsou bohatě proloženy skutečnou praxí, která probouzí ve studujících živý vztah a zájem o podstatné.

S učebním plánem  a jeho důvodem jsou studenti předem citlivě seznámeni.

 

 

Umělecko-ideologická tendence učení

je v duchu Hnutí Arts and Crafts (Hnutí uměleckých řemesel), které vzniklo a rozvíjelo se v druhé polovině 19. století v Británii a později v západní Evropě a ve Spojených státech. Členové tohoto hnutí; architekti, umělci, řemeslníci činní v nejrůznějších oborech, přikládali hlubší význam vztahům mezi etikou estetikou a "filozofií" výrobku.

Oživení uměleckých řemesel v druhé polovině 19. století umožnilo tvůrčí vyjádření bohatých a pestrých politických, náboženských a estetických tradic. Přesvědčení, že dobře zkomponované prostředí - tvořené krásnými harmonickými a dokonale provedenými stavbami, nábytkem, tapiseriemi, keramikou a kováním - zušlechťuje společnost a tím slouží výrobcům i spotřebitelům je společným tématem celého hnutí Arts and Crafts l9. i 20. století. Tuto myšlenku vyjádřil již v polovině 19. stol. hlavně návrhář  William Morris (1834-96) a spřízněné duše v Evropě i Americe ji od té doby mnohokráte opakovaly.

Vedle myšlenky, že hmotná a duchovní úroveň společnosti spolu úzce souvisejí, se zde objevil i zájem o pracovní podmínky výrobců užitého umění. Stavba nebo kus nábytku nejen že měly být v pojetí hnutí, ale zároveň měly být výsledkem práce,která přinášela radost a uspokojení všemi směry na rozdíl od otrocké  a odlidštěné tovární výroby. Průkopníci hnutí Thomas Carlye (1795-1881) a především John Ruskin(1819-1900) a Morris skutečně charakterizovali práci jako cosi tvůrčího a posvátného, cosi původního co umožňuje uplatnit člověku podstatu jeho lidství.

Soukromá mistrovská škola v Trstěnicích u Litomyšle dbá na obdobné zásady i ve způsobech výuky, které jsou hodně založeny na principech výuky středověké.  Umělečtí řemeslníci musejí  pracovat stejným způsobem jako příroda, "dokud tkanina, šálek nebo nůž nevypadají tak přirozeně a krásně jako okraj lesa, břeh řeky nebo horský hřeben"....úryvek z knihy "The Nature of Gothic" J.Ruskin

Principy umělecko-řemeslné výroby byly téměř vymýceny idolem tržního mechanizmu, který vede k výrobě pro zisk ne pro potřebu a produkuje nekvalitně navržené i vyrobené zboží. Člověk je postupně degradován na věrného spotřebitele, který pomalu ale jistě ztrácí schopnost rozlišovat.

Proto je možné, že absolvováním SMŠ nebo jen přípravných kurzů dojde paralelně i k mnoha dalším pozitivním úkazům než jen k pouhému teoretickému vzdělání.

 

 Projevy Vaší případné rezonance můžete zasílat na mail.adr:

arnold.nowak@atlas.cz